ANTIHAFT SUPER PLUS

Nowy produkt

Profesjonalny, wysoce wydajny, środek antyadhezyjny, nie zawierający silikonów, zapobiegający przywieraniu cementu i betonu do form, urządzeń i narzędzi. Produkt jest w 96% biodegradowalny już po 21 dniach

Więcej szczegółów

400 Przedmioty

570,00 zł

570,00 zł za opakowanie

Sposób zastosowania:

 

Środek należy nanosić cienką , równomierną warstwą na powierzchnie wcześniej oczyszczone i wysuszone. Do aplikacji zalecane jest stosowanie opryskiwaczy, spryskiwaczy, wałków lub pędzli malarskich. Środek odporny na działanie w wysokich temperaturach.

Do zabezpieczania maszyn, urządzeń, walców gumowych stosować rozcieńczenie w proporcji 1:20 z wodą . Do form stosować proporcje 1:10 – 1:15.

Należy rozrobić tylko taką ilość środka jaka zostanie zużyta podczas jednego dnia pracy.

 

Przy prawidłowym i właściwym stosowaniu środka, nie stwarza zagrożenia dla środowiska i nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi.

Wygląd   -  Żółta ciecz
pH  - ok. 7.7
Temperatura zapłonu  -  >250°C
Temperatura zamarzania  -  -10°C
Lepkość - 32 mm²/s w 40 C
Gęstość względna  - 0,92 (woda = 1)
 


Pojemności: 10l, 20l, 30l, 60l, 200L.